Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin
Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Aktuality

Nová verze č.6 FSSC 22000

1.4.2023 byla vydána verze č.6 certifikačního schématu FSSC 22000.

 • Aktualizovaná verze začleňuje požadavky technické normy ISO 22003-1:2022 (Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů)
 • Posiluje požadavky na podporu organizací při jejich přispívání k plnění cílů udržitelného rozvoje.
 • Certifikované organizace mohou absolvovat audity dle této verze nejdříve 1.4.2024, nejpozději však 31.3.2025 

 

Hlavní a klíčové změny: 

 • Nová kapitola požadavků, jejichž cílem je prevence ztrát potravin a zamezení plýtvání. Organizace musí mít zdokumentovanou politiku a cíle, které podrobně popisují strategii snižování ztrát a plýtvání potravinami. Včetně kontrolních mechanismů pro správu produktů darovaných neziskovým organizacím, zaměstnancům atd.;
 • Nové požadavky pro správu výrobního zařízení: nutnost specifikovat a zdokumentovat požadavky na zařízení před jeho zakoupením a při jeho změnách, včetně důkazů o úspěšném uvedení do provozu.
 • Přidána nová kapitola „Kultura kvality a bezpečnosti potravin“.
 • Podrobná pravidla pro ověřování a validace systému řízení alergenů. Zdůrazněny okolnosti, kdy je nutné provádět přezkoumání a revize systému. Povinnost vytvořit řízený seznam alergenů. Popsána pravidla, kdy bude možno na obalech produktů používat varovné označení typu „může obsahovat stopy“.
 • Veškerá tvrzení na obalech musí být ověřována, důkazy o ověření uchovávány.
 • Byla doplněna dvě nová pravidla, kdy nesmí být používáno logo FSSC 22000.
 • Program pro monitorování hygieny pracovního prostředí lépe specifikuje záměr této kapitoly a nově popisuje situace, kdy je nutné provádět jeho přezkoumání a revizi.
 • Povinnost vytvoření postupů pro kontrolu množství, včetně požadavků na kalibrace a ověřování kontrolních zařízení.
 • Nově musí být stanoveny a zavedeny postupy pro spouštění a přejíždění výrobních linek.
 • Povinnost provést a zdokumentovat posouzení rizik fyzikální kontaminace tak, aby bylo zřejmé, zda-li organizace potřebuje nebo nepotřebuje zařízení pro detekci cizích těles (např. magnety, detektory kovů, rentgenová zařízení, filtry a síta).  
 • Nová pravidla pro organizace, které přijímají suroviny v cisternách nebo používají cisterny pro přepravu produktu.
 • Ve výrobě potravinových obalů musí být zavedeny a uplatňovány postupy pro správu výtvarných návrhů a kontrolu tisku. Musí být stanovena kritéria týkající se používání recyklovaných obalů jako vstupní suroviny pro výrobu hotového obalového materiálu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace